1. Deze huisregels en voorwaarden van Marlinq Ontspanning en Verbinding te Oosterhout (hierna te noemen Marlinq), ingeschreven bij KvK onder nummer 94091552 , hebben betrekking op alle natuurgerichte behandelingen die binnen de praktijk van Marlinq worden gegeven, als wel bij thuisbehandelingen of behandelingen in bedrijven, organisaties, evenementen én bij de cliënt, de natuurlijke persoon, de opdrachtgever van een organisatie, bedrijf of evenement (hierna te noemen cliënt) waarmee een overeenkomst is afgesloten.
 2. Bij Marlinq werken de opgeleide Behandelaren op een holistische manier. Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht maar ook naar de eventuele oorzaak, van daaruit wordt samen met de cliënt een behandelplan op maat met evaluatie(s) opgesteld. De behandeling Tactiel Stimulering die tot doel heeft het zelf herstellend vermogen te activeren, verbinding te maken en ontspanning kan bieden.
 3. Voor aanvang van de behandeling wordt gevraagd om een vragenformulier met betrekking tot de gezondheid/ medisch verleden in te vullen, deze wordt in een uitgebreid intakegesprek besproken. Om zodoende meer informatie te verkrijgen over de persoon, de lichamelijke klacht(en) en de onderliggende oorzaken die een rol in het ontstaan van de klacht(en) hebben gespeeld. Na het intakegesprek en eventuele verdere onderzoeken wordt het behandelplan opgesteld en wordt deze voor akkoord met het huisreglement en verantwoordelijkheidsverklaring ondertekend.
 4. Bij de behandeling Tactiel Stimulering ontkleedt de cliënt zich op zijn/haar onderbroek na, en wordt daarna toegedekt door handdoeken. Daar waar wordt behandeld wordt het lichaamsdeel vrijgemaakt van de handdoek. Er wordt gebruik gemaakt van koudgeperste plantaardige biologische olie.
 5. De behandelingstijd is in overleg. De afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland; bij te laat komen wordt de behandeltijd korter of wordt de extra tijd doorberekend.
 6. Cliënten die behandeld worden met Tactiel Stimulering nemen zelf 2 badlakens en 1 handdoek mee.
 7. Bescherming privacy wordt volgens de AVG privacywetgeving gevoerd: Er wordt voor het goed inzetten van de behandeling(en) en het verwerken van uw deelname een cliëntendossier bijgehouden dat cliënt altijd ter inzage kan opvragen. Het digitale cliëntendossier wordt zoals in het WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard. Digitale gegevens zijn beschermd door een wachtwoord. Alle verstrekte informatie over persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Indien de behandelaar het nodig acht kan hij/zij met schriftelijke toestemming van de cliënt contact op nemen met behandelend arts of behandelaar. De behandelaren van Marlinq hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 8. De behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren:
 • om hygiënische redenen.
 • indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen.
 • indien dit om andere redenen nodig geacht wordt.
 1. Tijdens de behandeling kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. Het is niet noodzakelijk om deze tot in de details te bespreken met de behandelaar (tenzij afgesproken is vanuit coaching) maar het kan wel belangrijk zijn om dit met een vertrouwd persoon of behandelend specialist te bespreken. Indien nodig kan de behandelaar doorverwijzen naar een geschikt persoon.
 2. Door de Tactiel Stimulering behandelingen wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Wanneer een aantal dagen achtereen Tactiel Stimulering ontvangen wordt, verhoogt het oxytocine niveau en worden de positieve effecten daarvan voelbaar: de cliënt ervaart rust en ontspanning. Het kan zijn dat de cliënt in de dagen dat geen Tactiel Stimulering ontvangen wordt, last krijgt een zogenaamde “oxytocinedip”. Het verhoogde oxytocine niveau tijdens en na de behandelingen gaat weer dalen als het nog geen stabiel niveau heeft gekregen. Dit kan gepaard gaan met een licht somber gevoel, wat over het algemeen na een dag afneemt. Door regelmatig Tactiel Stimulering te ontvangen wordt het oxytocine-niveau verhoogd en houden de positieve effecten langer aan.
 3. Voor behandeling met een ander doel dan het zelf herstellend vermogen te activeren, verbinding te maken en ontspanning, is het raadzaam om eerst de (huis)arts te raadplegen.
 4. Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, behandelaar of specialist, dient hij/zij met deze persoon te overleggen of behandelingen bij Marlinq gedurende deze periode toegepast mogen worden.
 5. Cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimten, met uitzonderingen daargelaten, mobiele telefoon uit te schakelen.
 6. Marlinq is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 7. Annulering van afspraken dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling telefonisch door gegeven te worden. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.
 8. Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten en reistijd in rekening gebracht.
 9. Behandelingen worden via een betaalverzoek afgerekend waarbij u een factuur meekrijgt.

PS 1. Deze huisregels en voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.marlinq.nl

PS 2. Deze huisregels en voorwaarden worden bij het eerste gesprek overhandigd en ondertekend in de Behandelovereenkomst en Verantwoordelijkheidsverklaring voordat de eerste behandeling plaatsvindt.

Directie van Marlinq Ontspanning en Verbinding, Oosterhout 2024©